30 jarig jubileumfeest op 1 juli 2018

Jubileumfeest
Op 1 juli 2018 vieren we het 30 jarig bestaan van onze vereniging.
Hoe kan het mooier om nu ook eens de speurzin van de baasjes te laten werken, geassisteerd door de beste speurneus ter wereld, hun eigen Basset.
We hebben een gevarieerd arrangement met ontvangst, een drankje een speurtocht en een BBQ.
Locatie: Restaurant ‘Buiten in de Kuil’, Lage Vuursche.*

feest!

feest!

We nodigen onze leden, hun familie en introducées uit om deze bijzondere dag mee te beleven. Bovendien presenteert de club een jubileum fotoboek: ‘30 jaar BAN Club in beeld’, samengesteld door Mariela Don. Zie voor bestellen van dit unieke boek onderaan of op de homepage.

Het programma met het arrangement:
13.00 uur ontvangst met koffie/thee en gebak;
14.00 uur start speurtocht;
16.30 uur prijsuitreiking met een drankje en hapje en presentatie van het jubileum  fotoboek;
17.30 uur BBQ óók voor vegetariërs;
19.00 uur slot.

Kosten voor het arrangement
Onze club geeft ter gelegenheid van het jubileumfeest een mooie bijdrage aan de arrangementskosten.
Voor leden en geregistreerde gezinsleden zijn de kosten: 10 euro p.p.
Ook introducées en familieleden, die niet als gezinslid geregistreerd staan, zijn welkom.
Voor hen bedraagt het arrangement: 20 euro. Voor kinderen t/m 11 jaar: 5 euro.

U kunt als volgt inschrijven:
Stuur een e-mal aan ph.schiller@ziggo.nl en vermeld hierin de volgende gegevens:
– naam en woonplaats van het clublid dat inschrijft;
– eventueel naam van het geregistreerde gezinslid dat deelneemt;
– aantal introducées dat met u meekomt, bij kinderen de leeftijd vermelden;
– wenst u een vegetarische BBQ, gaarne opgave daarvan.

U ontvangt spoedig hierna een e-mail van de penningmeester met de kosten voor uw arrangement.
Wij verzoeken u dit bedrag z.s.m. over te maken naar:
Penningmeester Basset Artésien Normand Club Nederland,
IBAN: NL73INGB0000240818, o.v.v. Jubileumfeest BAN en uw naam.

Om alles in goede banen te leiden het volgende tijdplan:
Inschrijven uiterlijk vóór 20 juni;
U ontvangt uw clubfactuur vóór 22 juni;
Uw betaling gaarne vóór 26 juni;

* Restaurant ‘Buiten in de Kuil’
  Zevenlindenweg 9
  3749 AW Lage Vuursche
  www.buitenindekuil.nl

Drankjes (met uitzondering van hierboven vermeld) zijn voor eigen rekening. Voor diegenen, die dat wensen is er een drankenarrangement à 15 euro p.p. op 1 juli ter plekke te regelen.

Graag tot 1 juli 2018, een mooi feest voor Basset en Baas!
namens het bestuur gefeliciteerd!

Jubileumboek: 30 jaar Franse Bassetclub in beeld              

1987 het prille begin, een blik op Bassets die er toen nog waren.
De basis voor een doorstart…een eigen club.

De nestjes, de Jonge Honden-dagen, de clubmatches, de wandelingen, het seminar, het clubblad, de jacht, het Bassetten-parcours. Clowneske capriolen… het plezier van baasjes met hun vrolijke Frans.
Treffende tekeningen, artistieke aquarellen, karakteristieke koppen, mooie meutes.
Natuurlijk ook de hemelaars, de grijsaards, de wijzen, de pubers, de stouterds, de zoeterds, de slimmerds, de luiaards, de speurneuzen… Blijheid in beeld.

Een waardevol document. Een boek om te hebben.
Zo kunt u bestellen, dit zijn de kosten:
er zijn 3 opties:
De eerste twee gelden, als u het boek vóór 15 juni a.s. bestelt:
27 euro: u ontvangt het boek tijdens het jubileumfeest op 1 juli.
32 euro: u krijgt het boek thuis gestuurd.
41 euro: u bestelt het boek na 15 juni en krijgt het thuis gestuurd.
Graag het bedrag overmaken naar de penningmeester Basset Artésien Normand Club Nederland,
IBAN: NL73INGB0000240818, o.v.v.: Jubileumboek, uw naam en adres.

Bestellen Jubileumboek

Jubileumboek: 30 jaar Franse Bassetclub in beeld              

1987 het prille begin, een blik op Bassets die er toen nog waren.
De basis voor een doorstart…een eigen club.

De nestjes, de Jonge Honden-dagen, de clubmatches, de wandelingen, het seminar, het clubblad, de jacht, het Bassetten-parcours. Clowneske capriolen… het plezier van baasjes met hun vrolijke Frans.
Treffende tekeningen, artistieke aquarellen, karakteristieke koppen, mooie meutes.
Natuurlijk ook de hemelaars, de grijsaards, de wijzen, de pubers, de stouterds, de zoeterds, de slimmerds, de luiaards, de speurneuzen… Blijheid in beeld.

Een waardevol document. Een boek om te hebben.
Zo kunt u bestellen, dit zijn de kosten:
er zijn 3 opties:
De eerste twee gelden, als u het boek vóór 15 juni a.s. bestelt:
27 euro: u ontvangt het boek tijdens het jubileumfeest op 1 juli.
32 euro: u krijgt het boek thuis gestuurd.
41 euro: u bestelt het boek na 15 juni en krijgt het thuis gestuurd.
Graag het bedrag overmaken naar de penningmeester Basset Artésien Normand Club Nederland,
IBAN: NL73INGB0000240818, o.v.v.: Jubileumboek, uw naam en adres.

 

 

Uitnodiging Jonge Hondendag 12 november 2017

Dit is de dag voor de nieuwe lichting. We nodigen jonge Bassets Artésien Normand uit, geboren na 7 februari 2016 en vóór 15 januari 2017 om samen met hun ouders deel te nemen. Het is een gezellig samenzijn van veel jonge Bassets en hun eigenaren. Elk nest presenteert zich met pa en ma op de groene loper. Keurmeester Theo Viets zal ieder nest bekijken en van elke Basset een verslag maken. De nesten voor deze dag staan vermeld in ons clubblad ‘In de BAN’ van september 2017.

Ze vinden het allemaal prachtig!

Ze vinden het allemaal prachtig!

Aanvangstijd: 10.00 uur
Locatie: Restaurant ‘het Uilenbos’
Beukenlaan 11
6741 KB Lunteren
www.uilenbos.nl

Bent u eigenaar van één of meer van de jonge Bassets die in ons clubblad zijn uitgenodigd, dan heeft u een unieke kans om de broers en zusjes van uw Basset terug te zien. Jonge Bassets Artésien Normand en hun ouders, niet in het clubblad genoemd, maar wel in boven genoemde periode geboren, zijn van harte welkom en kunnen ook voor deze dag worden ingeschreven. Hun eigenaren kunnen eveneens voor de inschrijving gebruik maken het inschrijfformulier via onderstaande link:

De inschrijving is gesloten. Deelnemers ontvangen per mail een deelnemersnummer en verdere info over de dag. De inschrijving bedraagt 8 euro per jonge hond, bij binnenkomst contant te voldoen.

Graag tot 12 november a.s.