30 jarig jubileumfeest op 1 juli 2018

Jubileumfeest
Op 1 juli 2018 vieren we het 30 jarig bestaan van onze vereniging.
Hoe kan het mooier om nu ook eens de speurzin van de baasjes te laten werken, geassisteerd door de beste speurneus ter wereld, hun eigen Basset.
We hebben een gevarieerd arrangement met ontvangst, een drankje een speurtocht en een BBQ.
Locatie: Restaurant ‘Buiten in de Kuil’, Lage Vuursche.*

feest!

feest!

We nodigen onze leden, hun familie en introducées uit om deze bijzondere dag mee te beleven. Bovendien presenteert de club een jubileum fotoboek: ‘30 jaar BAN Club in beeld’, samengesteld door Mariela Don. Zie voor bestellen van dit unieke boek onderaan of op de homepage.

Het programma met het arrangement:
13.00 uur ontvangst met koffie/thee en gebak;
14.00 uur start speurtocht;
16.30 uur prijsuitreiking met een drankje en hapje en presentatie van het jubileum  fotoboek;
17.30 uur BBQ óók voor vegetariërs;
19.00 uur slot.

Kosten voor het arrangement
Onze club geeft ter gelegenheid van het jubileumfeest een mooie bijdrage aan de arrangementskosten.
Voor leden en geregistreerde gezinsleden zijn de kosten: 10 euro p.p.
Ook introducées en familieleden, die niet als gezinslid geregistreerd staan, zijn welkom.
Voor hen bedraagt het arrangement: 20 euro. Voor kinderen t/m 11 jaar: 5 euro.

U kunt als volgt inschrijven:
Stuur een e-mal aan ph.schiller@ziggo.nl en vermeld hierin de volgende gegevens:
– naam en woonplaats van het clublid dat inschrijft;
– eventueel naam van het geregistreerde gezinslid dat deelneemt;
– aantal introducées dat met u meekomt, bij kinderen de leeftijd vermelden;
– wenst u een vegetarische BBQ, gaarne opgave daarvan.

U ontvangt spoedig hierna een e-mail van de penningmeester met de kosten voor uw arrangement.
Wij verzoeken u dit bedrag z.s.m. over te maken naar:
Penningmeester Basset Artésien Normand Club Nederland,
IBAN: NL73INGB0000240818, o.v.v. Jubileumfeest BAN en uw naam.

Om alles in goede banen te leiden het volgende tijdplan:
Inschrijven uiterlijk vóór 20 juni;
U ontvangt uw clubfactuur vóór 22 juni;
Uw betaling gaarne vóór 26 juni;

* Restaurant ‘Buiten in de Kuil’
  Zevenlindenweg 9
  3749 AW Lage Vuursche
  www.buitenindekuil.nl

Drankjes (met uitzondering van hierboven vermeld) zijn voor eigen rekening. Voor diegenen, die dat wensen is er een drankenarrangement à 15 euro p.p. op 1 juli ter plekke te regelen.

Graag tot 1 juli 2018, een mooi feest voor Basset en Baas!
namens het bestuur gefeliciteerd!

Jubileumboek: 30 jaar Franse Bassetclub in beeld              

1987 het prille begin, een blik op Bassets die er toen nog waren.
De basis voor een doorstart…een eigen club.

De nestjes, de Jonge Honden-dagen, de clubmatches, de wandelingen, het seminar, het clubblad, de jacht, het Bassetten-parcours. Clowneske capriolen… het plezier van baasjes met hun vrolijke Frans.
Treffende tekeningen, artistieke aquarellen, karakteristieke koppen, mooie meutes.
Natuurlijk ook de hemelaars, de grijsaards, de wijzen, de pubers, de stouterds, de zoeterds, de slimmerds, de luiaards, de speurneuzen… Blijheid in beeld.

Een waardevol document. Een boek om te hebben.