Algemene Ledenvergadering van 18 april 2020 afgelast

Beste leden,

We hopen dat u en uw naasten niet direct te maken hebben met (een ernstige vorm van) het Corona virus. En dat de ondernemers onder ons de financiële gevolgen ervan kunnen dragen. We weten dat er onder onze leden mensen zijn die zich in de Gezondheidszorg met ziel en zaligheid inzetten voor de zieke patiënten.
We hebben heel veel respect voor hen en we beseffen hoe zwaar het is, zowel mentaal als fysiek! Ook respect voor de mensen die werkzaam zijn bij de politie, in de logistiek, bij de supermarkten en andere vitale sectoren.
Het is in deze omstandigheden niet anders dan logisch dat we de Algemene Ledenvergadering van 18 april a.s. annuleren.
Zolang de beperkende overheidsmaatregelen van kracht blijven, motorcycle fairings,zullen wij nog geen nieuwe datum vaststellen.
Wij wensen u en uw naasten het allerbeste. Heel veel sterkte in deze voor ons allen ongekende en zorgwekkende situatie.

Peter Don, voorzitter

Gelukkig hebben we voor het onderlinge contact ons clubblad. Het lezen kan immers een stukje afleiding geven van de dagelijkse zorgen.
U heeft vast een mooi Basset-verhaal of een anekdote om met onze leden te delen.
Tot 1 mei kunt u uw bijdrage aan het volgende clubblad inzenden naar het mailadres van de redactie:
indeban@ziggo.nl
Het redactieteam kijkt er naar uit! 
Ellen Krol en Paul Schiller, redactie

Voorjaarswandeling zondag 15 maart 2020 gaat niet door

Uit voorzorg voor zowel wandelaars als hun directe omgeving, heeft het bestuur besloten de voorjaarswandeling te annuleren. We sluiten daarmee aan bij Staatsbosbeheer, dat vanochtend alle excursies en bijeenkomsten heeft afgelast. Argument voor ons is met name dat onze leden uit alle windstreken komen, waardoor een eventuele Corona virusbesmetting breed verspreid kan worden.

We hopen op uw begrip voor dit besluit en wensen U een goed weekend toe!
“Gewoon” wandelen in de natuur is tot op heden niet als een probleem onderkend. Mogelijk is dat voor u een goed alternatief.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Peter Don
voorzitter

 

15 maart 2020 voorjaarswandeling

We gaan naar de Ederheide in Ede.

één en al blijheid!

Daar zijn we op 11.30 uur met de honden welkom  in restaurant ‘Juffrouw Tok’*. Daar staat de koffie/thee van de club voor onze leden al klaar.

Om 12.00 beginnen we met de wandeling. ‘Juffrouw Tok’ ligt niet direct aan het losloop-gebied, daarom moeten de honden de eerste 15 minuten aan de lijn lopen. We zijn rond 13.30 weer terug bij ‘Juffrouw Tok’. Daar kunt u nog iets drinken/lunchen.
Alle honden van minimaal één jaar kunnen meelopen.

Graag tot 15 maart bij ‘Juffrouw Tok’
Verlengde Arnhemseweg 101
6718 SM Ede