Strandwandeling in Noordwijk op 2 oktober 2022

Op zondag 2 oktober gaan we wandelen op het strand van de Langevelderslag.
De ontvangst is om 11.00 -11.30 uur in restaurant de Vrijstaat Nederzandt* met koffie, thee of frisdrank, door de club aangeboden aan onze leden en gezinsleden.
De strandwandeling start om 11.30 uur en eindigt om 13.00 uur.

Daarna is er gelegenheid om gezamenlijk te lunchen (voor eigen rekening).
De kosten voor parkeren bedragen 5 euro voor de hele dag. Met het oog op het mulle zand is deze wandeling niet geschikt voor honden, jonger dan 1 jaar.

Wandelt u met uw Basset(s) mee? Geeft u dit dan vóór 26 september a.s. door aan Conny Stoete: connystoete@kpnplanet.nl. Laat u Conny dan ook even weten of u mee luncht en zo ja, met hoeveel personen. 
* adres: Langevelderslag 52-54 2204 AH Noordwijk
deze strandfoto is gemaakt door Tessa Schepers