Pupinfo

Eind februari 2024 zijn  pups geboren en er worden pups verwacht.
Voor info mail: fransebasset@kpnplanet.nl

Gezonde Bassets Artésiens Normands met een goed karakter, gezond en met een mooi uiterlijk.
Dat is de inzet van de rasvereniging en de fokkers binnen haar gelederen. Vóórdat een Basset voor nageslacht mag zorgen moeten zowel de beoogde teef als reu aan fok regels voldoen die de rasvereniging en de Raad van Beheer hebben opgesteld. Deze regels hebben betrekking op gezondheid, karakter en uiterlijk. Zo mag een teef een beperkt aantal nesten hebben, verdeeld over een ruime periode. Bovendien moeten de ouders in spé eerst bepaalde kwalificaties behaald hebben op tentoonstellingen. Daar wordt gelet op specifieke raskenmerken. Bijvoorbeeld op de bouw van de Basset. Immers die is van groot belang voor de manier waarop de hond zich kan bewegen. Karakter van de ouderdieren speelt een rol. Bij onze fokkers verblijven de pups in huis tot zij naar de nieuwe eigenaren gaan. Zij zijn dan al goed gesocialiseerd. Wij raden u dan ook aan om via de club een pup uit te zoeken. Helaas zijn er buiten de rasvereniging fokkers die zich niet gehouden voelen aan de regels die in het belang van het ras en van de eigenaren van de pup zijn gesteld. Gaat u gerust eens bij onze fokkers kijken. Zij geven u daartoe graag de gelegenheid en kunnen u goed informeren.