Zondag 22 maart Voorjaarswandeling

Basset blijheid

Basset blijheid

Op zondag 22 maart wandelt de club in het mooie bos- en heidegebied ‘Het Leesten’ bij Ugchelen/Apeldoorn. Het bosgebied heeft een afgezet wandelgebied dat bij uitstek geschikt is om onze Bassets vrijuit te laten lopen. Op de uitgezette wandeling, de ‘Natte Neuzen Route’, mogen de honden heerlijk los lopen. Op het aangrenzende heidegebied moeten de honden even aan de lijn.

Ontvangst vanaf 11.00 uur met koffie en appeltaart (zie adres*). De wandeling begint om 11.30 uur. Bij terugkomst kunt u op eigen gelegenheid een consumptie of een maaltijd bestellen, bijv. een ‘twaalf uurtje’ (brood/ham/kaas, kroketje en bolletje salade) voor € 6,25.

Graag een mail voor deelname naar Betsie Alosery: aclaloserij@gmail.com

*Adres: ‘Ugchelse Berg / Het Leesten’, Hoenderloseweg 191, 7339 GG Ugchelen. site: www.hetleesten.nl.
Graag tot 22 maart a.s.!

Nieuwste editie van Raadar

In de bijlage treft u de nieuwste editie van Raadar, de nieuwsbrief van de Raad van Beheer.

Heeft u suggesties voor rubrieken of voorstellen voor specifieke informatie die u graag terug zou willen zien? Stuur dan een mail met uw suggestie naar raadar@raadvanbeheer.nl.

Raadar wordt tevens verstuurd aan alle abonnees op de nieuwsbrief die zich via de website hebben aangemeld.
Aanmelden kan via www.raadvanbeheer.nl/nieuwsbrief

Deze en alle voorgaande edities van Raadar kunt u teruglezen op www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/nieuwsbrief/raadar/

Wij wensen u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Raad van Beheer

 

Ingeborg de Wolf, directeur
Rony Doedijns, kynologisch directeur
__________________________________
Raad van Beheer  – Voor alle (ras)honden!